pocetna
istorijat
skupovi
izdanja
dokumenta
kontakt
srpsko filozofsko drustvo
 
>> XXV редовна Скупштина

XXV редовна скупштина Филозофског друштва Србије

З А П И С Н И К

Скупштину је сазвао Извршни одбор на основу Статута Филозофског друштва Србије на основу члана 17. Пребројавањем присутних установљен је скупштински кворум (125 присутних чланова). Председник Филозофског друштва Србије, Јован Бабић, отворио је ову Скупштину 28. јуна 1997. у 11 часова у сали 101 Филозофског факултета.
На почетку ове XXВ скупштине минутом ћутања све присутне колеге су одале пошту преминулом професору Миладину Животићу.
После утврдјивања записничара (Миланко Говедарица) и оверивача записника (проф. Здравко Мунишић), председавајући је предложио следећи дневни ред:

1. Избор радног председништва Скупштине
2. Избор Кандидационе и Изборне комисије
3. Извештаји Извршног одбора, Надзорног одбора, редакција часописа Тхеориа, редакције зборника и библиотеке Филозофске студије
4. Измене и допуне Статута, предлог Извршног одбора о враћању Друштву његовог првобитног имена
5. Извештај Кандидационе комисије
6. Расправа о извештајима и давање разрешнице извршним органима Друштва
7. Расправа о Секцији за наставу филозофије у средњим школама
8. Расправа о програму рада Друштва у наредном периоду
9. Извештај Изборне комисије и избор нових органа Друштва

Усвојен је дневни ред.

1. Изабрана су четири члана за радно председништво:
проф. Мирко Зуровац, доцент Јован Бабић, проф. Владимир Цветковић, Миленко Бодин.

2. Радно председништво је утврдило да су за чланове Кандидационе комисије изабрани Дјордје Вукадиновић, Александар Гордић и Бранко Стаменовић, а за чланове изборне комисије Симо Елаковић, Љубиша Вујошевић и Мирослава Андјелковић.

3. Исцрпан извештај Извршног одбора поднео је председник ФДС, доц. Јован Бабић.
Извештај Надзорног одбора поднео је Слободан Вуковић.

Извештај редакције часописа Тхеориа поднео је Никола Грахек.

Извештај редакције зборника и библиотеке Филозофске студије предала је Татијана Глинтић која је била спречена да присуствује, па је њен извештај овој Скупштини поднео Јован Бабић.

4. Иницијативу о враћању Друштву његовог првобитног имена својевремено је покренуо Богољуб Шијаковић.
Писмо у којем се противи овом предлогу је упутио Н. Даковић, а присутнима га прочитао М. Зуровац. У расправи су узели реч Ж. Видовић и М. Зуровац.
Гласањем са једним гласом против и једним уздржаним, Друштву је враћено његово првобитно име – Српско филозофско друштво.
Саопштено је да Милорад Беланчић иступа из Друштва.

Љубомир Тадић је предложио да се часопису Тхеориа врати претходни назив Филозофија. Проф. Зуровац је понудио изјашњавање о овом предлогу, а Бабић да се предлог евидентира али да се о њему изјашњава након консултација са надлежним министарствима. О евентуалним тешкоћама и штети које би изазавала промена имена часописа после двадесетогодишње традиције и репутације у свету, указали су А. Јокић, Н. Грахек, М. Арсенијевић и Ђ. Вукадиновић. После расправе Љ. Тадић је одустао од овог предлога.

5. Извештај Кандидационе комисије (листу предлога на табли исписао А. Гордић).
Проф. Михаило Марковић је питао зашто неки чланови Друштва нису на изборним листама (Зуровац, Жуњић, Кучинар, Елаковић), док је Ј. Шакота, на пример, заступљена на две изборне листе. Предложио је и да се С. Књазева повуче уколико и даље важи принцип уступања места млађима. Председник је одговорио да је З. Кучинар иступио из Друштва, да је С. Жуњић одбио понуду и да су Шакота и Књазева биле у сазиву само у једном мандату, а Зуровац и Елаковић у два мандата.

6. Давање разрешнице извршним органима Друштва.

7. Извештај о Секцији за наставу филозофије у средњим школама поднео Б. Стаменовић.

8. Програм рада Друштва за наредни период предложио М. Брдар.

9. Извештај Изборне комисије и избор нових органа друштва.

Усвојени су сви поднети извештаји уз примедбу проф. З. Мунишића да је на овој Скупштини морао да се усвоји записник са претходне Скупштине друштва.

У Београду, 28.ВИ 1997.

 

Напомена:
Уз овај Записник приложени су резултати гласања, рукопис Извештаја Секције за наставу филозофије у средњим школама, а фотокопије свих осталих извештаја као и писмо Н. Даковића налазе се код председника Јована Бабића, па их треба овде додати пре овере и усвајаја Записника.

 

srpsko filozofsko drustvo
www.srpskofilozofskodrustvo.org.rs