pocetna
istorijat
skupovi
izdanja
dokumenta
kontakt
srpsko filozofsko drustvo
 
>> XXVI редовна скупштина

Поштовани колега (колегинице),

позивамо Вас да пошаљете у писменој форми, дакле уобличено као текст, ваше излагање са Скупа ДИЈАЛОГ И МОЋ: РАЦИОНАЛНОСТ ГРАНИЦЕ одржаног од 18-20.XИ 1998. у Сремским Карловцима. Уколико сте присуствовали Скупу а нисте имали излагање позив, такође, важи. Крајњи рок за предају текста са резимеом на српском и једном од страних језика (до тридесет редова) је 30.ИВ 1999. године. Такође Вас молимо, уколико сте у могућности, да уз текст пошаљете и дискету.

ФИЛОЗОФСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ

ЧАСОПИС ТХЕОРИА
ЧИКА ЉУБИНА 18-20
БЕОГРАД

Република Србија
Министарство за информације
Немањина 11, Београд

Поводом вашег писма од 26.01.1999. у коме нас обавештавате да нисмо извршили обавезе које нам налаже Закон о јавном информисању (члан 65.)
извештавамо вас да наш часопис излази , али је због организационих проблема у раду Друштва дошло до застоја у комуникацији на релацији Друштво – Мини­ста­рство. Иначе, издавач Часописа Тхеориа је и даље Филозофско друштво Срби­је, главни и одговорни уредник је Милош Арсенијевић, заменик главног уред­ника је Светлана Књазев-Адамовић, Штампа Бодеx. Часопис излази четири пу­­та годишње. У финансирању часописа учествује Министарство за науку и технологију Републике Србије. Од 1994. године Тхеориа се води у Тхе Пхилосопхер’с Индеx ( Боwлинг Греен, У.С.А.). За 1998. годину изашао је само први број, управо се очекује и други. Оба броја ће вам бити доставље­на одмах по изласку 2/1998. Обавезујемо се такође, да ћемо вам и у будуће достављати наш часопис.

С поштовањем ,
За Филозофско друштво
технички секретар
Слађана Рајић

ФИЛОЗОФСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ
Београд, 23.ВИ 1999.

ЗАПИСНИК СА САСТАНКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Састанку су присуствовали: Милан Брдар, Радомир Ђорђевић, Владимир Цветковић, Зоран Аврамовић, Мирослав Ивановић, Миленко Бодин.

ДНЕВНИ РЕД:

1. Филозофски скуп у Сремским Карловцима
2. Проблеми око часописа Тхеориа
3. Разно

1. Милан Брдар је обавестио присутне да су сви филозофски скупови и школе под знаком питања. Зајечарска филозофска школа вероватнонеће бити одржана а и са Крушевачком је питање шта ће бити. Велики проблем за Карловце представљају финансије. Предстоји разговор са председником општине и уколико Општина пристане да финансира онда ће Скупа и бити. У најгорој варијанти Скуп ће бити одржан у Београду да би се одржао континуитет и биће само један дан. Ако пак буде обзбеђеноо нешто средстава онда се може ићи на варијанту једнодневног Скупа у Карловцима са смањеним бројем људи.
Предложена тема је: Слобода и зло јер у вом тренутку смо сви позвани да се позовемо на актуелну ситуацију. Договорено је да се позиви пошаљу у јулу под условом да у садржају подразу­ме­ва­ју могућност неодржавања скупа.
Зоран Аврамовић је истакао да Скуп може бити једнодневан у Карловцима а дводневан у Београду.
Тема је прихваћена од свих чланова Извршног одбора.

2. Милан Брдар је констатовао да је Тхеориа ушла у кризу. Питање је како се извући из кризе. Тхеориа је априла 1998 добила апанажу а није објавила ништа сем 1, 2 за 1998. Шта даље? Брдар је затражио мишљење осталих чланова Одбора.
Зоран Аврамовић је предложио да се напише писмо Редакцији како би се упозорили да су довели часопис у незгодан положај те часопису прети гашење. Сви су се сложили да председник напише писмо Редакцији и да их упозори и укаже им на одговорност.

ФИЛОЗОФСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ
10. О9. 1999, Београд

 

ЗАПИСНИК СА САСТАНКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Присутни: Зоран Аврамовић, Радован Ђорђевић, Ивановић Мирослав, Миленко Бодин, Владимир Цветковић.

ДНЕВНИ РЕД

1. Филозофски скуп у Карловцима
2. Разно

1. Председник Друштва Милан Брдар је обавестио присутне да је коначно закључен број људи за који ће бити могуће обезбедити смештај. Аутобус је такође обезбеђен по цени од 4 000 динара, што је најјефтиниије што се могло наћи. Полазак је планиран за 17. 09. 1999. у 13 часова испред Пете бе­о­градске гимназије, програм Скупа ће бити подељен у аутобусу. Пријаве за излагања такође је могуће приложити и у петак.
Договорено је да сви претходно позвани то буду још једном, наравно поново им треба по­слати позив у писменој форми са обавештењем када и одакле се полази.

2. Проблем финансијских средстава је велики проблем, истакао је такође Милан Брдар, и додао да ако преостане нешто пара од Скупа који је финансирала Градска Скупштина, онда га треба усмерити на излажења издања Српског филозофског друштва. Владимир Цветковић је напоменуо да би Зборник текстова са прошлогодишњег Скупа требало издати заједно са овогодишњим, те би се тако уштедело. Предлог Владимира Цветковића је усвојен. А Милан Брдар је изјавио да је тренутно најургентније да се издвоје средства за штампање књиге госпође Вере Јанићијевић јер је то одавно спремно за штампу.

ФИЛОЗОФСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ
5. 11. 1999, БЕОГРАД

ЗАПИСНИК СА САСТАНКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Присутни: Милан Брдар, Радомир Ђорђевић, Мирослав Ивановић, Миленко Бодин.

Дневни ред:

1. Заказивање Скупштине
2. Разно

1. Милан Брдар је обавестио чланове Извршног одбора да Скупштина мора бити заказана најкаснијес до краја године. Извршни одбор је одлучио да Скупштину треба заказати за 18.12.1999. До тада је неопхопдно припремити све неопходне извештаје. А позиве послати почетком децембра.
2. Милан Брдар је обавестио присутне да је књига Вере Јанићијевић Велики романи Достојев­ског и Кантове антиномије припремљена за штампу и да се њено излажење очекује пре Скупштине. Покренуто је и питање ко ће од садашњих чланова Извршног одбора остати у Одбору још један мандат. Од нових чланова Друштва Милан Брдар је предложио Ирину Деретић.

ФИЛОЗОФСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ
16. XИИ 1999

ЗАПИСНИК СА САСТАНКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Присутни: Милан Брдар, Радомир Ђорђевић, Олга Вучић, Владимир Цветковић, Миленко Бодин, Александар Никитовић, Ненад Цекић.

Дневни ред:

1. Заказивање Скупштине
2. Књижевно-филозофска школа
3. Разно

1. Милан Брдар је обавестио чланове Извршног одбора да се није успело у обезбеђивању кандидатура па се Скупштина одлаже за 11. март. До тада би требало да и Факултет предложи свог кандидата за будућег председника Друштва.
2. Има много проблема око Крушевачке школе. Однос крушевачке Општине и књижевника према филозофима је некоректан. Бирање председника Савета школе је компликовано. Договорено је да председник буде из Удружења књижевника. Међутим, предлог се појављује из Крушевачке школе. Пре 10 дана су из Удружења књижевника звали на састанак, коме су од филозофа присуствовали Брдар и Бабић. Председник Општине Крушевац излази са предлогом Михајла Марковића као будућег предсе­дни­ка Савета школе. Удружење књижевника је изашло са предлогом Драгана Недељковића. Постављено је питање да ли да фиолозофи изађу из школе.
3. У Друштво је примљен Иван Вуковић.

ФИЛОЗОФСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ
27. 03. 2000, БЕОГРАД

ЗАПИСНИК СА САСТАНКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Присутни: Милан Брдар, Владимир Цветковић, Миленко Бодин, Радомир Ђорђевић, Мирослав Ивановић.

ДНЕВНИ РЕД:

1. Заказивање Скупштине
2. Карловачки скуп
3. Разно

1. Председник Друштва Милан Брдар је предложио новог кандидата за председника Друштва: Живана Лазовића. Остали чланови су се сложили са предлогом. Утврђена је и листа нових кандидата за чланове Извршног одбора. За нове чланове Извршног одбора предложени су: Машан Богдановски, Вера Јанићијевић, Душан Бошковић и Милорад Ступар. Председник је истакао да се ови предлзи придру­жују оним већ раније утврђеним а то су: Радомир Ђорђевић, Владимир Цветковић, Александар Ники­товић, Миленко Бодин, Богољуб Шијаковић и Ирина Деретић. На састанку је истакнуто да је и поред тешке материјалне ситуације Друштво успело да одржи континуитет Скупа у Карловцима, и објави две књиге: Милану Ковачевићу ад хонорес и Велики романи Достојевског и Кантове антиномије. Милан Брдар је напоменуо да се још не зна шта ће битаи са Крушевачком школом а да је Зајечар такође под великим знаком питања. Што се Тхеорие и Студија тиче за то су надлежни уредници Редакција па извршни одбор не сноси директну одговорност. Радомир Ђорђевић је истакао да је Извршни одбор интервенисао већ писмом које је упутио Редакцији Тхеорие и да ћемо и од једне и од друге Редакције чути Извештај о раду на Скупштини.
2. Милан Брдар је обавестио присутне да су велики изгледи да се и ове године Филозофски скуп у Карловцима одржи. Министарству треба ускоро предати Захтев за суфинансирање. Тема скупа би требало да буде: Филозофија на размеђи миленијума: ретроспективе и перспектива. Сви присутни чланови Извршног одбора су се сложили са темом, тако да је једногласно одлучено да у Захтеву који се поднесе Министарсту стаој овако формулисана тема.
3. У Друштво су примљене Мирослава Анђелковић и Слађана Рајић.

ЧЛАНОВИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА 1997-1999

1. Председник: Милан Брдар
2. Потпредседник: Радомир Ђорђевић
3. Олга Вучић
4. Богољуб Шијаковић
5. Ђорђе Павићевић
6. Бранко Стаменовић
7. Владимир Цветковић
8. Зоран Аврамовић
9. Гордана Дражић
10. Мирослав Ивановић
11. Александар Никитовић
12. Ненад Цекић
13. Миленко Бодин

ЧЛАНОВИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА КОЈИ ОСТАЈУ
ЈОШ ЈЕДАН МАНДАТ

1. Радомир Ђорђевић
2. Владимир Цветковић
3. Александар Никитовић
4. Миленко Бодин
5. Богољуб Шијаковић

РЕДАКЦИЈА ФИЛОЗОФСКИХ СТУДИЈА 1997-1999

1. Уредник: Александар Јокић
2. Мирослав Ивановић
3. Јелена Берберовић
4.Даница Анђелковић
5. Ненад Цекић

СУД ЧАСТИ 1997-1999

1. Љубомир Тадић
2. Јован Бабић
3. Светозар Стојановић

НАДЗОРНИ ОДБОР

1.Јован Аранђеловић
2. Мирко Зуровац
3. Здравко Мунишић

РЕДАКЦИЈА ТХЕОРИА

1. УРЕДНИК: Милош Арсенијевић
2. ЗАМЕНИК УРЕДНИКА: Светлана Књазева
3. ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК: Растко Јовановић
4. Небојша Ковачевић
5. Иван Вуковић
6. Ђорђе Вукадиновић
7. Богдан Делић
8. Миланко Говедарица
9. Машан Богдановски
10. Војислав Божичковић
11. Бранко Ромчевић

ФИЛОЗОФСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ
ЧИКА ЉУБИНА 18-20, БЕОГРАД
6. 04. 2000

 

Поштовани колега - колегинице,

Извршни одбор Филозофског друштва Србије сазива XXВИ редовну скупштину Филозофског друштва, која ће се одржати у Београду на Филозофском факултету, Чика Љубина 18-20 са почетком у 11 часова и следећим дневним редом:

1. Избор радног председништва Скупштине
2. Утврђивање дневног реда
3. Избор записничара, оверивача записника, Кандидационе и Изборне комисије
4. Извештаји Извршног одбора, Надзорног одбора, редакције зборника и библиотеке
"Филозофске студије" и Суда части
5. Извештај Кандидационе комисије
6. Расправа о извештајима и давање разрешнице извршним органима Друштва
7. Расправа о програму рада Друштва и избор нових органа Друштва
8. Разно

ссс

Уредно вас обавештавамо да ће годишњи симпозијум у Сремским Карловцима (септембар месец) имати тему Филозофија на размеђи миленијума - ретроспектива и перспективе.

ссс

Истовремено Вас подсећамо да чланарину за Друштво (у износу од 30 динара за ову и по 10 динара за сваку претходну годину, уколико дугујете) можете уплатити на жиро рачун Друштва 40806-678-5-10649, у просторијама Друштва уторком и четвртком од 12-15 часова или непосредно пре Скупштине такође у просторијама Друштва у перио­ду између 10-11 часова.

У нади да ћете се одазвати овом позиву ,
с поштовањем,
Извршни одбор Филозофског
Друштва

ФИЛОЗОФСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ
УРЕДНИШТВО ЧАСОПИСА ТХЕОРИА
МИЛОШ АРСЕНИЈЕВИЋ, ГЛ. И ОДГ. УРЕДНИК
Београд, Чика Љубина 18-20
19.04.2000

 

СКУПШТИНИ ГРАДА БЕОГРАДА
ПРЕДСЕДНИКУ ГОСПОДИНУ ВОЈИСЛАВУ МИХАИЛОВИЋУ

 

Часопис Тхеориа, чија су два последња броја за 1998. годину угледала светлост дана тек захваљујући средствима Скупштине града, и даље је у кризи због недостатка финансијских средстава. Овај часопис је најстарији и најугледнији часопис из области фило­зофије. И поред тешке материјалне ситуације, захваљујући ентузијазму Уредника и Ре­да­к­ције и великог броја домаћих и страних аутора, досад смо успевали да одржимо конти­нуитет излажења (уз извесно закашњење) упркос околности да Министарство за науку и технологију Србије прошле године није уплатило никаква средства за трошкове припреме и штампања. С обзиром да се ради о часопису који објављује текстове еминентних стра­них и домаћих аутора и који је увршћен у Тхе Пхилосопхер'с Индеx (Боwлинг Греен, Охио, У.С.А), одговорност Редакције је велика. У садржин­ском смислу Редакција је врло задовољна и сматра да су последња четири броја најбољи бројеви у историји Тхеорие.
Имајући у виду ове околности, као и то да имамо већ спреман материјал за сле­де­ћа четири броја, од којих би три била тематска и укључивала радове угледних домаћих и страних аутора, обраћамо вам се поново с молбом да финансијски помогнете излаже­ње ових бројева. С обзиром да понуда штампарије предвиђа цену од 3.430 динара по стампарском табаку, а да би сваки број износио 11 штампарских табака, то би укупан износ за четири броја био:
150 920,00 динара.

У нади да ћете нам и овога пута помоћи и тиме трајно задужити нашу филозофску културу,

примите изразе нашег дубоког поштовања,

Милош Арсенијевић, главни и одговорни уредник часопиа Тхеориа

ЧЛАНОВИ ФИЛОЗОФСКОГ ДРУШТВА

97, 98, 99, 2000

1. Зоран Аврамовић
2. Даница Анђелковић + + + +
3. Мирко Аћимивић
4. Зденка Аћин
5. Јован Аранђеловић
6. Добрило Аранитовић
7. Бранка Арсић
8. Милош Арсенијевић
9. Јован Бабић
10. Миле Баврлић
11. Смиљана Баврлић
12. Весна Бањеглав
13. Милорад Белџић
14. Светозар Бендић
15. Јелена Берберовић
16. Вукосава Бешир - Бешевић
17. Горан Бједов
18. Љубомир Бјелајац
19. Нада Благојевић
20. Слободан Благојевић
21. Загорка Блажин
22. Зорица Бобић
23. Миленко Бодин
24. Војислав Божичковић
25. Милан Божић
26. Петар Бојанић
27. Душан Бошковић
28. Лидија Бошковић
29. Милан Брдар
30. Јованка Бркић
31. Павле Бубања
32. Вјекослав Бутиган + + + +
33. Наташа Васиљевић
34. Иван Вејвода
35. Живан Велимировић
36. Михајло Видаковић
37. Ђорђе Видановић
38. Радомир Виденовић
39. Жарко Видовић
40. Миодраг Влајковић
41. Павле Влаховић
42. Мирјана Војводић
43. Миланка Воркапић
44. Марија Вранић - Игњачевић
45. Сава Вујић
46. Љубиша Вујошевић
47. Слободан Вујошевић
48. Ђорђе Вукадиновић + + +
49. Миодраг Вуковић
50. Слободан Вуковић + + +
51. Милан Вукомановић
52. Љубиша Вулић
53. Милорад Вучелић
54. Олга Вучић
55. Весна Вучинић
56. Маја Вучковић
57. Жарко Гавриловић
58. Мирко Гаспари
59. Небојша Гашић
60. Данило Гашовић
61. Милица Глигоријевић
62. Владимир Глигоров
63. Драган Глинтић
64. Драган Глумичић
65. Миланко Говедарица + + + +
66. Бранислав Гојковић
67. Загорка Голубовић
68. Радмила Голубовић-Леман
69. Александар Гордић
70. Исидор Граорац
71. Никола Грахек
72. Бранислава Грбић
73. Драшко Грбић
74. Петар Грујић
75. Љубинка Гуцонић
76. Ненад Даковић
77. Олга Даковић
78. Богдан Делић
79. Милена Деретић
80. Берислава Дивјак
81. Слободан Дивјак + + + +
82. Србољуб Димитријевић
83. Весна Домић
84. Коста Дошен
85. Милан Драгославић
86. Гордана Дражић
87. Ива Драшкић-Вићеновић
88. Сава Дутина
89. Гордана Духачек
90. Зоран Ђинђић
91. Светлана Ђокановић
92. Гордана Ђорђевић
93. Милан Ђорђевић + + + +
94. Радомир Ђорђевић + + + +
95. Душан Ђорђевић-Милеуснић
96. Момир Ђоковић
97. Борка Ђурић
98. Михаило Ђурић
99. Рајко Ђурић
100. Драгана Ђурић-Талијанчић
101. Јагош Ђуретић
102. Симо Елаковић
103. Светлана Ерић
104. Марко Живковић
105. Слободан Жуњић
106. Глигорије Зајечарановић
107. Александар Зистакис
108. Мирко Зуровац
109. Мирослав Ивановић + + + +
110. Душан Иванчевић
111. Градимир Илић + + + +
112. Сава Илић
113. Јелка Имшировић
114. Павлушко Имшировић
115. Триво Инђић
116. Божидар Јакшић
117. Вера Јанићијевић + + + +
118. Дејан Јеловац
119. Александар Јовановић (Аљоша)
120. Александар Јовановић + + + +
121. Видосав Јовановић
122. Растко Јовановић
123. Мирослав Јовичић
124. Александар Јокић
125. Братимир Јоксимовић
126. Слободан Кањевац + + + +
127. Раде Калик
128. Мирољуб Кешељевић
129. Јелисавета Кнежевић
130. Светлана Књезев - Адамовић + + + +
131. Слободанка Ковачевић
132. Леон Којен
133. Радослав Константиновић
134. Никола Костић
135. Војислав Коштуница
136. Андрија Крешић
137. Шефкет Крцић
138. Душан Кузмановић
139. Никола Лазић
140. Живан Лазовић
141. Драган Лакићевић
142. Жарко Лакићевић
143. Маринко Лолић
144. Дејан Лучић
145. Милка Лучић
146. Весна Лукић
147. Богољуб Мазић
148. Шкељзен Малићи
149. Омер Маринков
150. Александар Марић
151. Георгије Марић
152. Илија Марић
153. Милутин Марић
154. Ксенија Марицки - Гађански + + + +
155. Радован Марјановић
156. Владимир Марко
157. Видак Марковић
158. Милорад Марковић
159. Михајло Марковић
160. Зоран Матић
161. Милан Мијатов
162. Милан Миладиновић
163. Александар Миленковић
164. Милорад Миленковић
165. Славица Милић
166. Бојан Милић
167. Новица Милић
168. Томислав Миловановић
169. Мирослав Миловић
170. Борис Милосављевић
171. Љубинко Милосављевић
172. Златомир Милошев
173. Златија Милошевић
174. Никола Милошевић
175. Весна Миљанић
176. Раде Миљковић
178. Савић Минић
179. Светомир Митић
180. Љубомир Митровић
181. Мирослав Михаиловић
182. Драгољуб Мићуновић
183. Бојана Младеновић
184. Милан Младеновић
185. Радош Младеновић
186. Здравко Мунишић
187. Александар Никитовић
188. Живојин Николић
189. Михаило Николић
190. Мирјана Николић
191. Ненад Николић
192. Страхиња Николић
193. Драгана Обрадовић
194. Душан Обрадовић
195. Зоран Обреновић
196. Тања Остојић
197. Ђорђе Оцић
198. Васа Павић
199. Ђорђе Павићевић
200. Дејан Павков
201. Александар Павковић
202. Дејан Павлов - Крецуљ
203. Јелена Павловић
204. Миладин Павловић
205. Душан Пајин
206. Мирослава Пантовић
207.Наташа Пејић
208. Милољуб Перић
209. Владан Перишић
210. Миодраг Перишић
211.Александар Петровић
212. Оливера Петровић
213. Сретен Петровић
214. Соња Петровић - Лазаревић
215. Весна Пешић
216. Мирослава Полић
217. Небојша Попов
218. Златомир Поповић
219. Мирослав Прокопијевић
220. Слободан Прошић
221. Зорана Пурић
222. Радослав Пушић
223. Миланка Радић
224. Веселка Радованчевић
225. Биљана Радојчевић
226. Петар Радојчић
227. Наташа Ракић
228. Станимир Ракић
229. Жарко Ракоњац
230. Миодраг Ранковић
231. Рифка Рубеновић
232. Миле Савић
233. Обрад Савић
234. Слободан Самарџић
235. Максим Сантини
236. Ласло Секељ
237. Јела Симић
238. Слободан Симовић
239. Доброслав Смиљанић
240. Вујица Спасић
241. Бранко Стаменовић
242. Милутин Станисавац
243. Станка Станковић
244. Момир Стевановић
245. Олга Стевановић
246. Сања Степановић
247. Анђелка Стојановић + + + +
248. Вера Стојановић
249. Ђорђе Стојановић
250. Светозар Стојановић + + + +
251. Андрија Стојковић
252. Миливоје Стојковић
253. Зоран Стокић
254. Душан Стошић
255. Милорад Ступар
256. Михаило Субашић
257. Милан Суботић
258. Драгољуб Сувајџић
259. Љубомир Тадић
260. Смиља Тартаља
261. Витомир Теофиловић
262. Николај Тинченко
263. Милош Тодоровић
264. Станислава Тодоровић
265. Бошко Томашевић
266. Слободан Томић
267. Теада Томић
268. Дојчило Томовић
269. Богољуб Трифуновић
270. Бранислав Ћетковић
271. Јован Ћирилов
272. Добрица Ћосић
273. Велимир Ћургуз - Казимир
274. Властимир Ћурчић
275. Сретен Угричић
276. Мане Хајдин
277. Бранка Хаџистевић
278. Огњен Хумо
279. Ненад Цекић
280. Војин Цицмил
281. Владимир Цветковић
282. Коста Чавошки
283. Јован Чекић
284. Предраг Чичовачки
285. Живорад Чичовачки
286. Живорад Чолић
287. Весна Чортан
288. Сања Чупић
289. Небојша Чуровић
290. Александар Чучковић
291. Радмила Шајковић
292. Јасна Шакота
293. Велизар Шерер + + + +
294. Богољуб Шијаковић
295. Стеван Шићаров
296. Сава Шкундрић
297.Стева Шумона
298. Борислав Шурдић
299. Бранко Ромчевић
300. Југослав Рајковић
301. Александар Прња
302. Радослав Зубовић

Нови чланови Друштва

300. Гојко Лаушевић
301. Марија Матарић
302. Ирена Радашиновић
303. Александра Радишић - Максић
304. Властомир Зурчић
305. Милија Радосављевић
306. Душанка Плећаш
307. Силвестер Папуга
308. Ратко Косановић
309. Људмила Ракочевић
310. Јадранка Пешти - Геневска
311. Срђан Дамљановић
312. Татјана Вукадиновић
313. Босиљка Допуђа
314. Иван Финк
315. Ирина Деретић
316. Зоран Радосављевић
317. Дивна Вуксановић
318. Мирослава Анђелковић + + + +
319. Иван Вуковић
320. Слађана Рајић
321. Славиша Прешић
322. Николић Светислав
323. Слободан Антонић
324. Предраг Крстић

Служба друштвеног књиговодства
Филијала 40806
Београд Кнеза Милоша 6

 

У прилогу вам достављамо нови циркулар потписа лица овлашћених за располагање имовином на рачун Филозофског друштва Србије.

Достављамо вам такође извод из записника са XXВИ редовне скупштине Филозофског друштва Србије, одржане 22.04.2000. године.

 

Технички секретар
Филозофског друштва Србије
(Слађана Рајић)

Извод из записника

са XXВИ редовне скупштине Филозофског друштва Србије одржане у Београду,
22.04.2000.

..............................

За председника Друштва изабран је Живан Лазовић

..............................

За главног и одговорног уредника часописа Тхеориа изабран је Растко Јовановић

.............................

За главног и одговорног уредника зборника и библиотеке Филозофске Студије изабран је Никола Грахек.
............................

 

Записничар
(Мирослава Анђелковић)

Тачност извода оверава
(Слађана Рајић)

XXВИ РЕДОВНА СКУПШТИНА
ФИЛОЗОФСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ

одржаће се:
22.04.2000. У 11 часова у сали 101 на И спрату

 

ФИЛОЗОФСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ

организује

 

 

РАЗГОВОР О КЊИЗИ

ВЕРЕ ЈАНИЋИЈЕВИЋ:

 

ВЕЛИКИ РОМАНИ ДОСТОЈЕВСКОГ
И КАНТОВЕ АНТИНОМИЈЕ

Учествују:

ВЕРА ЈАНИЋИЈЕВИЋ
РАДОМИР ЂОРЂЕВИЋ
ПЕТАР ЈЕВРЕМОВИЋ
ЛАЗА ЛАЗИЋ

Разговор ће се одржати у просторијама Друштва 23.05.2000 (у уторак) са почетком у 18 часова.

ПРЕДЛОГ ЗА ЧЛАНОВЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА

1.ЖИВАН ЛАЗОВИЋ,председник
2.РАДОМИР ЂОРЂЕВИЋ, потпредседник
3.ВЛАДИМИР ЦВЕТКОВИЋ
4.АЛЕКСАНДАР НИКИТОВИЋ
5. МИЛЕНКО БОДИН
6. БОГОЉУБ ШИЈАКОВИЋ
7. МАШАН БОГДАНОВСКИ
8. ВЕРА ЈАНИЋИЈЕВИЋ
9. ИРИНА ДЕРЕТИЋ

ПРЕДЛОГ РЕДАКЦИЈЕ ТХЕОРИЕ

1. РАСТКО ЈОВАНОВИЋ, уредник
2. ВОЈИСЛАВ БОЖИЧКОВИЋ
3. БРАНКО РОМЧЕВИЋ
4. ЂОРЂЕ ВУКАДИНОВИЋ
5. ИВАН ВУКОВИЋ
6. ДАНИЦА АНЂЕЛКОВИЋ
7. ИРИНА ДЕРЕТИЋ
8. МАШАН БОГДАНОВСКИ
9. МИРОСЛАВА АНЂЕЛКОВИЋ
10. АНДРЕЈ ЈАНДРИЋ
11. ПЕТАР АНДРИЋ

ИЗВРШНИ ОДБОР

1. Живан Лазовић, председник, Јована Стојисављевића 53/16, Београд, тел.193-425;
2. Радомир Ђорђевић, Љубомира Ивановића 3, 11210 Котеж, Београд, тел. 712-946;
3. Цветковић Владимир, Чингријина 12, Београд, тел. 610-842;
4. Миленко Бодин, Кнеза Симе Марковића 9, Београд, тел. 630-652;
5. Ненад Цекић, Хаџи-Рувимова 2а, Београд, тел. 063-204-885
6. Александар Никитовић, (променио адресу)
7. Ирина Деретић, Омладинских Бригада 152, 11070 Нови Београд, тел.160-069;
8. Војислав Божичковић, Кнез Михаилова 42, Београд, тел. 189-944;
9. Вера Јанићијевић, Врањска 23/3, Београд, тел. 416-709;
10. Машан Богдановски, Мике Аласа 36, тел. 638-092;
11. Милорад Ступар, Дунавски кеј 21/34, тел. 183-063.

Поштовани колега-колегинице,

Позивамо Вас да присуствујете састанку Извршног одбора Филозофског друштва Србије који ће се одржати у уторак, 9. маја 2000. у просторијама Дру­­­штва у 12. часова.

Предложени дневни ред:

1. Конституисање Извршног одбора
2. Активности Друштва у предстојећем периоду
3. Филозофија у средњим школама
4. Разно

 

С поштовањем,

Председник Друштва
Живан Лазовић, с.р.

ФИЛОЗОФСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ

Крушевачка филозофско-књижевна школа

"Филозофија и књижевност на крају века"

Председник: Михајло Марковић

Списак учесника Скупа од стране Друштва:

Јован Аранђеловић
Јован Бабић
Милан Брдар
Светозар Стојановић
Владимир Цветковић
Зоран Аврамовић
Богољуб Шијаковић
Саво Лаушевић
Мирослав Ивановић
Драган Јаковљевић
Миле Савић
Ненад Даковић
Вера Јанићијевић
Александар Јокић

 

srpsko filozofsko drustvo
www.srpskofilozofskodrustvo.org.rs