pocetna
istorijat
skupovi
izdanja
dokumenta
kontakt
srpsko filozofsko drustvo
 
>> Сремски Карловци, 17-19 септембар 2004.

Оквирни списак тема за скуп

САВРЕМЕНОСТ КАНТОВЕ ФИЛОЗОФИЈЕ

Сремски Карловци, 17-19 септембар 2004.

  • Кантова теоријска филозофија – 200 година касније
  • Актуелност разликовања разум-ум у историјскофилозофској перспективи Кант као историјскофилозофски извор за аналитичку филозофију
  • Могућности категоричког императива у XXИ веку
  • Идеја слободе као темељ за практичку филозофију: немоћ теоријског и моћ практичког ума
  • Кантова идеја о вечном миру у контексту савремених светских кретања
  • Савремена уметност и Кантова естетика – неспоразум или противстављеност?
  • Релевантност Кантовог Опус постумума за разумевање његове филозофије 

 

srpsko filozofsko drustvo
www.srpskofilozofskodrustvo.org.rs